HLAVNÍ DŮVODY KE KASTRACI FENY

 

A/ ZDRAVOTNÍ DŮVODY

 

1) PREVENCE VZNIKU ZÁNĚTU DĚLOHY

Jedním ze základních důvodů, proč doporučujeme feny vykastrovat, je prevence vzniku zánětu dělohy neboli tzv. pyometry, která patří mezi potencionálně smrtelná onemocnění zejména fen starších osmi let. Zánět dělohy se nejčastěji řeší chirurgickou cestou tzv. ovariohysterektomií, jinými slovy jde o chirurgické odstranění vaječníků i dělohy. Problém však spočívá v tom, že musíme fenu operovat v jejím vyšším věku, kdy už se řadí mezi anesteziologicky rizikové pacienty, u kterých se mohou objevit různé anesteziologické komplikace, včetně těch, které ohrožují život.

 

2) SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU NÁDORŮ MLÉČNÉ ŽLÁZY

            Kastrace má velký význam z pohledu prevence vzniku nádorů mléčné žlázy, které patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u fen. Přibližně 20% nádorů je nebo se mění ve zhoubné. Většina nádorů mléčné žlázy jsou tzv. hormon-dependentní čili rostou pod vlivem pohlavních hormonů tvořených ve vaječnících feny, proto kastrace významně snižuje výskyt těchto nádorů.

 

3) PREVENCE CUKROVKY

            Nepříznivý vliv pohlavních hormonů (progesteron) na organismus má za následek vznik cukrovky diabetes mellitus a to hlavně u fen trpících falešnou březostí. Odstraněním vaječníků pak eliminujeme veškeré nepříznivé hormonální vlivy.

 

4) PREVENCE VÝSKYTU NĚKTERÝCH KOŽNÍCH PROBLÉMŮ

            Kastrací se mohou u fen vyřešit i některé  kožní problémy způsobené poruchami tvorby pohlavních hormonů.

 

B/ CHOVATELSKÉ DŮVODY

 

1) PŘERUŠENÍM POHLAVNÍHO CYKLU PŘESTANOU FENY HÁRAT

            Odnětím vaječníků se přeruší opakování pohlavního cyklu, takže feny přestanou hárat, nedochází ke „špinění“ ani k doprovodným změnám chování v tomto období.

 

2) USTANOU PROBLÉMY S FALEŠNOU BŘEZOSTÍ

            U fen trpících tzv. falešnou březostí ustanou po kastraci veškeré problémy s touto zdravotní poruchou. Falešná březost se projevuje příznaky imitující březost a porod u nebřezího zvířete. Největší význam kastrace v této souvislosti je zejména v přerušení nežádoucí tvorby mléka, které jinak při opakovaných falešných březostech často vede k zánětům mléčné žlázy a ve vyšším věku i k jejím nádorovým změnám.

 

3) DALŠÍ CHOVATELSKÉ DŮVODY

            Mezi ně lze zařadit: nežádoucí nakrytí, řešení problémů s nechtěným potomstvem, neposlušnost feny v souvislosti s pohlavním pudem aj.

  

autor:MVDr. Richard BAŤKA

pozn:použití či publikování článku jinde lze pouze se souhlasem autora článku