PŘEDOPERAČNÍ PÉČE

Na operační zákrok je třeba se vždy předem objednat buď osobně nebo telefonicky nejlépe týden předem. (výjimku tvoří akutní stavy)

Každá narkóza představuje pro pacienta určité riziko. Riziko je úměrné věku 

a zdravotnímu stavu pacienta, proto před každým zákrokem, kde je nutná

celková anestezie doporučujeme předoperační vyšetření, které zahrnuje RTG

hrudníku a vyšetření krve a umožní nám tak odhalit případné problémy

pacienta (mnohdy skryté), které by představovaly anesteziologické riziko.

Na našem pracovišti máte možnost výběru kromě klasické nitrožilní narkózy

i narkózu inhalační(používáme plynné anestetikum isofluran), která je pro

pacienty mnohem bezpečnější a šetrnější a pacienti se probudí z této narkózy rychleji než z narkózy klasické. 

U Pacientů při každé anestezii monitorujeme pomocí monitorovacího přístroje jejich životní funkce, což nám umožní zavčas zasáhnout při potížích během narkózy.

Po zákroku je pacient umístěn do klidného a temperovaného boxu, kde se probouzí z narkózy.

Pacienty po celkové narkóze propouštíme domů  pouze ve stavu, kdy jsou při plném vědomí a schopni chůze. 

12 hodin před operací je nutná hladovka, vodu však zvířeti nechte k dispozici.

 

autor:MVDr.Richard Baťka

pozn:použití či publikování článku jinde lze pouze se souhlasem autora článku